,

Working together on an online course

For a while now you’ve been thinking about designing your own course. You’re doubting whether or not to do it. And, to make it an online course or not.

 

It seems like there is a world between now and the day that your course is finally out there, online, reachable, learned from and … good! (Ok. And fun. I’ll come to that later).

 

“I have lots of content and I want to put it online to make it an online course. And I also want to be able to reach more people. How on earth do I do this?” A question often asked to me by clients.  

 

Well, here the fun part begins.

 

I start asking you lots of difficult questions, whereas you might think you were almost there. (Hey! What can be so difficult about putting some video’s online and writing an exam? Nothing, really. But you might want to go through some important steps before your course is used by your students).

 

Killing your darlings, cutting video’s, writing learning activities (“Do you mean questions?”  Yes, but more than that), thinking about teaching activities (‘Do you mean video’s?” Yes, but more than that.). And yes, together with you I really want to write some overall learning goals. It might seem unnecessary (you know what you want the course to be about, right?), it might seem boring, but in the same way a body can’t move and get up without a spine, a course can’t exist without learning goals. You’ll see, they will help you stick to the topic, make sure learners actually will learn what you want them to learn, and that you put no superfluous content in the course that distracts from your main topic.

 

Oh right, I promised to tell you something about ‘fun’. Many clients tell me: ‘Yes Veerle, but my students only want to learn about this topic, it doesn’t need to be fun.’ or ‘Yes that’s a very nice idea, but the people that will follow my course are professionals / scientists / teachers / doctors / firemen / translaters / … (fill in any other group of people that will fall asleep after watching 3 hours of video, filling in 50 multiple choice questions and reading 60 pages intensively).’

 

I might not be more misunderstood.

 

I’m not talking about humour here (although a bit of humour doesn’t harm anyone). I actually mean adding things to your course that make it even better. Surprise, inspire, provoke, intrigue or enlighten your learners with anecdotes, quotes, images, poetry, statements, … (I can go on here, but I won’t, this blog will get too long). Then your learners will stay awake and engage with your course. A course that stands out.

 

Ready to design and develop your course?

 

SAMR: op welk niveau gebruik jij nieuwe technologieën in het onderwijs?

SAMR? Wat? Juist, dat dacht ik eerst ook. Maar geen zorgen, het is geen woord maar een afkorting. De vier letters staan voor vier niveaus waarop je technologie kunt inzetten in het onderwijs. Nu denk je misschien: ja en dan? In deze blog leg ik je uit wat die niveaus praktisch inhouden en hoe het jou kan helpen bij het ontwerpen van lessen, opdrachten en andere vormen van onderwijs.

 

Zoals gezegd zijn er vier niveaus. Ik licht elk niveau kort toe met een paar voorbeelden.

1. Subsitution

Hier wordt nieuwe technologie gebruikt als vervanging voor hetgeen er eerst gebruikt werd.

→ Voorbeelden

Een padletmuur wordt gebruikt voor een brainstorm, waar eerder papieren post-its werden gebruikt.

Of denk aan het gebruik van Google Docs in plaats van een Worddocument. Of een Worddocument in plaats van een handgeschreven opstel, zoals in het voorbeeld in de video onderaan deze blog wordt genoemd.

Wat je op dit niveau vaak ziet gebeuren is dat nieuwe technologie op een oude manier wordt gebruikt. Denk maar aan de digiborden die vaak worden gebruikt alsof het een schoolbord of beamer is. Of de tablets en laptops die op scholen worden gebruikt als een boek achter glas.

2. Augmentation

Hier wordt de technologie ingezet met een aantal functionele verbeteringen.

→ Voorbeelden

Om door te gaan op het voorbeeld hierboven: de padletmuur wordt nu gebruikt om gezamenlijk een brainstorm te doen op hetzelfde digitale prikbord. Doordat je de bijdragen van anderen kunt zien, kun je hier een reactie op geven en deze bij de notitie van een klasgenoot plaatsen.

Of zoals in het voorbeeld in de video wordt genoemd: een Google Docs document wordt automatisch opgeslagen en is vanaf welke plaats en device dan ook beschikbaar.

 

Substitution en Augmentation vallen in het model onder ‘enhancement’ en veranderen niet wezenlijk het leren van de leerling of student. Dat wil niet zeggen dat technologiegebruik op deze niveaus slecht is!

 

SAMR model3. Modification

Op dit niveau wordt nieuwe technologie niet langer gebruikt om dezelfde opdracht uit te voeren met andere tools, maar om delen van de opdracht wezenlijk te veranderen om het leren te verbeteren. De leertaak wordt hier herontworpen en verandert hier dus door!

→ Voorbeelden

Hier wordt de padletmuur gebruikt voor het maken van een gezamenlijke presentatie over een onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan een land bij aardrijkskunde of een scheikundige proef. Leerlingen werken aan dezelfde padletmuur, onafhankelijk van tijd en plaats: ieder kan op een door hem/haar gekozen moment aan de padlet werken, op de plek die hem/haar uitkomt.

In het Google Docs voorbeeld uit de video wordt het bestand online gedeeld en ingezet om online feedback aan elkaar te geven via ‘comments’.

4. Redefinition

Leertaken op dit niveau waren zonder technologie niet mogelijk geweest en zijn dus echt vernieuwend.

→ Voorbeelden

Nu wordt de padletmuur gebruikt om de scheikundige proef of presentatie met anderen te delen, bijvoorbeeld een andere klas in Nederland, of zelfs een klas buiten de landsgrenzen. Of leerlingen uit verschillende landen werken hier samen aan de padletmuur.

In het videovoorbeeld wordt aan klassen uit verschillende landen gevraagd een gebeurtenis uit de geschiedenis te beschrijven vanuit hun perspectief. Vervolgens kunnen leerlingen uit verschillende landen op elkaars schrijfwerk reageren en de verschillen onderzoeken.

 

Modification en Redefinition vallen in het model onder ‘transformation’. De leeractiviteiten en de leertaak veranderen hier door het gebruik van de technologie. Ook de uitkomst en het leren verandert.

 

Hoe ‘hoger’ het niveau in het model, hoe meer verandering er plaats vindt in de leertaak.

Bekijk hier het filmpje waarin het SAMR-model in 120 seconden wordt uitgelegd:

Wat heb je hieraan?

Dit model helpt je je bewust te maken van de manier waarop je technologie inzet in de onderwijspraktijk. Leg het model bijvoorbeeld eens naast je lesontwerp, opdracht of cursus om te evalueren hoe de technologieinzet nu is en gebruik het eventueel om verbeteringen door te voeren.

In de praktijk zet je technologie in op alle vier de niveaus. Als je net begint met het ontwerpen van leersituaties met ICT als middel, dan is het het meest laagdrempelig om met de eerste twee niveaus te beginnen. Belangrijk is trouwens wel om te beseffen dat het hier niet om vier fases gaat waar je in volgorde doorheen moet.

Maar wel: hoe hoger het niveau, hoe effectiever en efficiënter je ICT-inzet voor het leren.

Het SAMR-model is bedacht door Dr. Ruben Puentedura

Meer weten? Op YouTube zijn veel video’s te vinden waarin het SAMR-model wordt uitgelegd.

Op welk niveau integreer jij technologische toepassingen in je onderwijs? En naar welk niveau zou je toe willen? Laat hieronder een reactie achter! En leuk als je een voorbeeld hebt!