Berichten

Answergarden: a great tool for activating prior knowledge

Activating prior knowledge is one of the most important introductions of a course. It does not only facilitate learning for the learner, it also gives the teacher some very valuable information for making the class more meaningful. In this blog post, I will give you 4 ideas for using Answergarden for your course or class.

 

How does it work?

I could give you an explanation, but I prefer you find out for yourself what this tool does:

And, what do you think? Did you already come up with some ideas for using this tool in an educational setting? Here is four of my suggestions:

1. Prior knowledge

Activate prior knowledge in the introduction of your class. Ask a question like: What do you know about volcanoes? What verbs do you use most when you are talking Spanish? If you provide the link, students can also fill in the wordcloud before attending class. This way, the teacher will have some information about the students’ prior knowledge or ideas and can prepare his class based on this information.

2. Brainstorming

Answergarden is also a great brainstorming tool. Think about questions like: What are the biggest problems in cities nowadays? What are ideas you have for making our cities more sustainable?

3. Trigger attention

Start with a (provocative) statement and ask students how they feel about it. For example: Everyone can learn a foreign language, Cities should be ruled by citizens, Plastic must be forbidden. It is a great conversation starter.

4. Resume

This works like in the introduction of you class, but then at the end. Don’t let your students leave without a short evaluation of what was learned today. For example:
What is the word that summarizes this class for you? What are the three most important things you learned today? What do you want to learn more about?
Before I leave, keep this in mind when using Answergarden:

Short = key:

  • Ask short questions.
  • Ask questions that can be answered by a short answer.

What do use Answergarden for? Please leave a comment below!

,

Working together on an online course

For a while now you’ve been thinking about designing your own course. You’re doubting whether or not to do it. And, to make it an online course or not.

 

It seems like there is a world between now and the day that your course is finally out there, online, reachable, learned from and … good! (Ok. And fun. I’ll come to that later).

 

“I have lots of content and I want to put it online to make it an online course. And I also want to be able to reach more people. How on earth do I do this?” A question often asked to me by clients.  

 

Well, here the fun part begins.

 

I start asking you lots of difficult questions, whereas you might think you were almost there. (Hey! What can be so difficult about putting some video’s online and writing an exam? Nothing, really. But you might want to go through some important steps before your course is used by your students).

 

Killing your darlings, cutting video’s, writing learning activities (“Do you mean questions?”  Yes, but more than that), thinking about teaching activities (‘Do you mean video’s?” Yes, but more than that.). And yes, together with you I really want to write some overall learning goals. It might seem unnecessary (you know what you want the course to be about, right?), it might seem boring, but in the same way a body can’t move and get up without a spine, a course can’t exist without learning goals. You’ll see, they will help you stick to the topic, make sure learners actually will learn what you want them to learn, and that you put no superfluous content in the course that distracts from your main topic.

 

Oh right, I promised to tell you something about ‘fun’. Many clients tell me: ‘Yes Veerle, but my students only want to learn about this topic, it doesn’t need to be fun.’ or ‘Yes that’s a very nice idea, but the people that will follow my course are professionals / scientists / teachers / doctors / firemen / translaters / … (fill in any other group of people that will fall asleep after watching 3 hours of video, filling in 50 multiple choice questions and reading 60 pages intensively).’

 

I might not be more misunderstood.

 

I’m not talking about humour here (although a bit of humour doesn’t harm anyone). I actually mean adding things to your course that make it even better. Surprise, inspire, provoke, intrigue or enlighten your learners with anecdotes, quotes, images, poetry, statements, … (I can go on here, but I won’t, this blog will get too long). Then your learners will stay awake and engage with your course. A course that stands out.

 

Ready to design and develop your course?

 

Ik werd geïnterviewd door Nadia van Tumult

Nadia Spaan van Uitgeverij Tumult en Edutrainers schrijft een blogserie over de educatieve partners waar Edutrainers mee samenwerkt. Edutrainers ondersteunt docenten bij het werken, leren en lesgeven met nieuwe media. Bij Edutrainers kun je online leren met leerpaden en op je eigen school workshops volgen van Edupartners.

Ik werk mee aan het ontwikkelen en ontwerpen van deze online modules. Hiervoor bedenk ik samen met Emma van Edutrainers of met andere edupartners welke onderwerpen in een module aan bod moeten komen en welke instructiefilmpjes we gaan maken. De audio voor die filmpjes spreek ik in en ook het beeld neem ik zelf op, waarna ik het tot een video monteer in het programma Camtasia. Afgelopen week heb ik nog deze video gemaakt met daarin een rondleiding door de Edutrainersleerpaden. Het is superleuk om aan een video te werken omdat je zo’n duidelijk eindresultaaat hebt!

Af en toe geef ik ook workshops op scholen. Bijvoorbeeld over hoe je apps en tools gebruikt in de klas. Zie ook mijn workshop ‘Apps en tools in de les. Niks leuker dan laten zien aan docenten hoe simpel het is om een app in de les te gebruiken!

Benieuwd wat ik heb geantwoord op vragen zoals ‘Hoe ziet jouw droomschool eruit?’ en ‘Hoe is jouw interesse voor ICT in het onderwijs ontstaan?’ Lees dan hier het interview.

The new knowledge clip (is not a talking head)

You think knowledge clips are the bomb? That’s right! And I have some good news for all knowledge clip lovers: innovations make more interactive videos possible. And possibilities are endless… according to what I saw at the Online Education conference in Berlin this December. Do you want to know how to make ‘talking head’ videos more interesting and what the knowledge clip 2.0 will look like? Read this blog!

Meer weten over nieuwe vormen van educatieve video? Deze blog schreef ik eerder voor de blog Teaching and Learning. Klik hier voor meer inspiratie.

Handige tools #23: nooit meer afgeleid door sociale media met Mattie

Mattie, oftewel de nieuwe vriend voor leerlingen die snel afgeleid zijn door hun telefoon. Heb je (mentor)leerlingen die moeite hebben zich te concentreren? Of leerlingen die hun huiswerk niet afkrijgen door alle afleiding van hun telefoon? Lees dan zeker deze blog even!

Wat is Mattie?

De app Mattie zorgt ervoor dat je gedurende maximaal 25 minuten niet afgeleid wordt door binnenkomende berichten en meldingen op je telefoon. Wat de app doet is de internetverbinding blokkeren gedurende de tijd die je zelf instelt. Hierdoor kun je geconcentreerd aan een taak werken zonder afgeleid te worden.

Meer weten over wat Mattie is? Deze blog verscheen eerder op de blog van Tumult. Klik hier voor meer inspiratie over Mattie.

Handige tools #22: maak je (LOB-)portfolio met Seesaw

Portfolio. Waar denk jij aan bij dit woord? Ik denk al lang niet meer aan een papieren dossier met daarin verslagen, foto’s of ander (tastbaar) werk. De afgelopen jaren hebben we het in deze trant meestal over digitale portfolio’s. Op de lerarenopleiding bewijs je met zo’n digitaal portfolio jouw competenties als leraar. En in het vmbo laat je zien welke activiteiten je hebt ondernomen op het gebied van loopbaanbegeleiding en -oriëntatie. In deze blog bespreek ik Seesaw, een tool voor het maken van zo’n digitaal portfolio.

https://www.youtube.com/watch?v=tlw-tUKvnNc

Meer weten over wat Seesaw is? En wil meer lezen over wat je ermee in de les kan? Deze blog verscheen eerder op de blog van Tumult. Klik hier voor meer inspiratie over Seesaw.

23 apps en tools voor in de (taal)les

Het is december. Maand van de kortste dag, lichtjes en … cadeaus! Daarom deel ik graag mijn lijst met 23 tools voor in de taal(les) met jullie.

Deze lijst is onderdeel van mijn workshop Tools voor in de (taal)les en wordt als naslagwerk meegegeven aan de deelnemers. Wil je meer weten over deze workshop of een workshop boeken voor jouw team? Leuk als je contact opneemt!

Klik hier voor het overzicht (2x doorklikken): overzicht-tools

 

SAMR: op welk niveau gebruik jij nieuwe technologieën in het onderwijs?

SAMR? Wat? Juist, dat dacht ik eerst ook. Maar geen zorgen, het is geen woord maar een afkorting. De vier letters staan voor vier niveaus waarop je technologie kunt inzetten in het onderwijs. Nu denk je misschien: ja en dan? In deze blog leg ik je uit wat die niveaus praktisch inhouden en hoe het jou kan helpen bij het ontwerpen van lessen, opdrachten en andere vormen van onderwijs.

 

Zoals gezegd zijn er vier niveaus. Ik licht elk niveau kort toe met een paar voorbeelden.

1. Subsitution

Hier wordt nieuwe technologie gebruikt als vervanging voor hetgeen er eerst gebruikt werd.

→ Voorbeelden

Een padletmuur wordt gebruikt voor een brainstorm, waar eerder papieren post-its werden gebruikt.

Of denk aan het gebruik van Google Docs in plaats van een Worddocument. Of een Worddocument in plaats van een handgeschreven opstel, zoals in het voorbeeld in de video onderaan deze blog wordt genoemd.

Wat je op dit niveau vaak ziet gebeuren is dat nieuwe technologie op een oude manier wordt gebruikt. Denk maar aan de digiborden die vaak worden gebruikt alsof het een schoolbord of beamer is. Of de tablets en laptops die op scholen worden gebruikt als een boek achter glas.

2. Augmentation

Hier wordt de technologie ingezet met een aantal functionele verbeteringen.

→ Voorbeelden

Om door te gaan op het voorbeeld hierboven: de padletmuur wordt nu gebruikt om gezamenlijk een brainstorm te doen op hetzelfde digitale prikbord. Doordat je de bijdragen van anderen kunt zien, kun je hier een reactie op geven en deze bij de notitie van een klasgenoot plaatsen.

Of zoals in het voorbeeld in de video wordt genoemd: een Google Docs document wordt automatisch opgeslagen en is vanaf welke plaats en device dan ook beschikbaar.

 

Substitution en Augmentation vallen in het model onder ‘enhancement’ en veranderen niet wezenlijk het leren van de leerling of student. Dat wil niet zeggen dat technologiegebruik op deze niveaus slecht is!

 

SAMR model3. Modification

Op dit niveau wordt nieuwe technologie niet langer gebruikt om dezelfde opdracht uit te voeren met andere tools, maar om delen van de opdracht wezenlijk te veranderen om het leren te verbeteren. De leertaak wordt hier herontworpen en verandert hier dus door!

→ Voorbeelden

Hier wordt de padletmuur gebruikt voor het maken van een gezamenlijke presentatie over een onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan een land bij aardrijkskunde of een scheikundige proef. Leerlingen werken aan dezelfde padletmuur, onafhankelijk van tijd en plaats: ieder kan op een door hem/haar gekozen moment aan de padlet werken, op de plek die hem/haar uitkomt.

In het Google Docs voorbeeld uit de video wordt het bestand online gedeeld en ingezet om online feedback aan elkaar te geven via ‘comments’.

4. Redefinition

Leertaken op dit niveau waren zonder technologie niet mogelijk geweest en zijn dus echt vernieuwend.

→ Voorbeelden

Nu wordt de padletmuur gebruikt om de scheikundige proef of presentatie met anderen te delen, bijvoorbeeld een andere klas in Nederland, of zelfs een klas buiten de landsgrenzen. Of leerlingen uit verschillende landen werken hier samen aan de padletmuur.

In het videovoorbeeld wordt aan klassen uit verschillende landen gevraagd een gebeurtenis uit de geschiedenis te beschrijven vanuit hun perspectief. Vervolgens kunnen leerlingen uit verschillende landen op elkaars schrijfwerk reageren en de verschillen onderzoeken.

 

Modification en Redefinition vallen in het model onder ‘transformation’. De leeractiviteiten en de leertaak veranderen hier door het gebruik van de technologie. Ook de uitkomst en het leren verandert.

 

Hoe ‘hoger’ het niveau in het model, hoe meer verandering er plaats vindt in de leertaak.

Bekijk hier het filmpje waarin het SAMR-model in 120 seconden wordt uitgelegd:

Wat heb je hieraan?

Dit model helpt je je bewust te maken van de manier waarop je technologie inzet in de onderwijspraktijk. Leg het model bijvoorbeeld eens naast je lesontwerp, opdracht of cursus om te evalueren hoe de technologieinzet nu is en gebruik het eventueel om verbeteringen door te voeren.

In de praktijk zet je technologie in op alle vier de niveaus. Als je net begint met het ontwerpen van leersituaties met ICT als middel, dan is het het meest laagdrempelig om met de eerste twee niveaus te beginnen. Belangrijk is trouwens wel om te beseffen dat het hier niet om vier fases gaat waar je in volgorde doorheen moet.

Maar wel: hoe hoger het niveau, hoe effectiever en efficiënter je ICT-inzet voor het leren.

Het SAMR-model is bedacht door Dr. Ruben Puentedura

Meer weten? Op YouTube zijn veel video’s te vinden waarin het SAMR-model wordt uitgelegd.

Op welk niveau integreer jij technologische toepassingen in je onderwijs? En naar welk niveau zou je toe willen? Laat hieronder een reactie achter! En leuk als je een voorbeeld hebt!